خبر این است که من نیز کمی بد شده ام( محمد علی بهمنی) - چهارشنبه 25 شهريور 1394
دروغ می گه هر کی میگه : عاشقی کار دله ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
وقتی که از تو پر می شم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
دل من یه روز به دریا زد و رفت ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
کهنه شد حرفای تازه ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
حیف انسانم ومی دانم تا همیشه تنها هستم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
گلهای بی شمیم به وجدم نمی کشند ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
آیینه در جواب من باز سکوت می کند ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
خون هر آن غزل که نگفتم بپای تست ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
نیستی شاعر که تا معنای حافظ را بدانی ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
هی مترسک کلاه را بردار ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
آن بهاری باغها و این بیابانی زمستان ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
خسته ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
این غزلها همه جانپاره ی دنیای منند ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟ ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
امشب ز پشت ابرها بیرون نیامده ماه ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
او سرسپرده می خواست من دلسپرده بودم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
دلم برای خودم تنگ می شود ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
شبهای شعر خوانی من بی فروغ نیست ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
می پرسد از من کیستی ؟ می گویمش اما نمی داند ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
با همه ی بی سر و سامانی ام ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
این سیب که ناچیده به دامان تو افتاد ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
خوشا هر آنچه که تو باغ باغ می خواهی ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
اما من آن مورم که همواره به دنبال رسیدن بود ( محمد علی بهمنی ) - سه شنبه 21 شهريور 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد