پیچک ( محمد علی بهمنی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- خبر این است که من نیز کمی بد شده ام( محمد علی بهمنی)
- دروغ می گه هر کی میگه : عاشقی کار دله ( محمد علی بهمنی )
- وقتی که از تو پر می شم ( محمد علی بهمنی )
- دل من یه روز به دریا زد و رفت ( محمد علی بهمنی )
- در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست ( محمد علی بهمنی )
- کهنه شد حرفای تازه ( محمد علی بهمنی )
- حیف انسانم ومی دانم تا همیشه تنها هستم ( محمد علی بهمنی )
- ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم ( محمد علی بهمنی )
- گلهای بی شمیم به وجدم نمی کشند ( محمد علی بهمنی )
- آیینه در جواب من باز سکوت می کند ( محمد علی بهمنی )
- خون هر آن غزل که نگفتم بپای تست ( محمد علی بهمنی )
- در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من ( محمد علی بهمنی )
- در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من ( محمد علی بهمنی )
- من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم ( محمد علی بهمنی )
- نیستی شاعر که تا معنای حافظ را بدانی ( محمد علی بهمنی )
- هی مترسک کلاه را بردار ( محمد علی بهمنی )
- آن بهاری باغها و این بیابانی زمستان ( محمد علی بهمنی )
- خسته ( محمد علی بهمنی )
- این غزلها همه جانپاره ی دنیای منند ( محمد علی بهمنی )
- کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟ ( محمد علی بهمنی )
- امشب ز پشت ابرها بیرون نیامده ماه ( محمد علی بهمنی )
- او سرسپرده می خواست من دلسپرده بودم ( محمد علی بهمنی )
- دلم برای خودم تنگ می شود ( محمد علی بهمنی )
- شبهای شعر خوانی من بی فروغ نیست ( محمد علی بهمنی )
- می پرسد از من کیستی ؟ می گویمش اما نمی داند ( محمد علی بهمنی )
- با همه ی بی سر و سامانی ام ( محمد علی بهمنی )
- این سیب که ناچیده به دامان تو افتاد ( محمد علی بهمنی )
- خوشا هر آنچه که تو باغ باغ می خواهی ( محمد علی بهمنی )
- از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم ( محمد علی بهمنی )
- اما من آن مورم که همواره به دنبال رسیدن بود ( محمد علی بهمنی )
- با غروب این دل گرفته مرا( محمد علی بهمنی )
- تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست ( محمد علی بهمنی )
- ساده بگم دهاتی ام ( محمد علی بهمنی )
- بهار بهار ساده بگم دهاتی ام ( محمد علی بهمنی )
صفحه قبل 1 صفحه بعد